Kommunestyret holder møtet lukket for å drøftet saken om Frøya kommunes arbeidsforhold til rådmann Ole Henrik Fjørstad. Klokka ett, tre timer etter at møtet ble satt, er fortsatt møtedøren på Sistranda lukket. Saken er diskutert uten at politikerne så langt har tatt en eneste pause.

Kommunen og rådmannen har gjennom sine advokater brukt de siste ukene til døftinger om en eventuell sluttavtale. Det er foreløpig ikke kjent hva disse forhandlingene har resultert i, men for få dager siden sa ordfører Berit Flåmo til Hitra-Frøya at man ikke var i mål om en sluttavtale.

- Jeg kan bekrefte at vi ikke er i mål om en sluttavtale. Oppdraget mitt er at jeg skal ha med en sluttavtale til godkjenning i kommunestyret, eller en eventuell oppsigelsessak. Så lenge vi ikke har en sluttavtale i boks, blir det en oppsigelsessak i kommunestyret på torsdag. Men kommer vi frem til en sluttavtale før den tid skal den godkjennes av kommunestyret, sa Flåmo.

hitra-froya.no oppdaterer saken