Lokalavisa har flere ganger skrevet om fiskeutstyret snurrevad, som ennå ikke er ferdigmontert på Guri Kunnas skolebåt Fru Inger. Det er allerede brukt 2,2 millioner på utstyret i 2013-14, og det mangler fremdeles utstyr for rundt én million kroner. Det har skolen ikke hatt råd til å kjøpe inn, på grunn av et underskudd på rundt 15 millioner kroner.

Under en orientering om snurrevaden for fylkets kontrollutvalg i september kunne undervisningsdirektør Inger Johanne Christensen fortelle at økonomien ved skolen er i balanse, og at det vil bli investert i det som mangler for å ferdigstille snurrevaden, med mål om å få den ferdig til lofotfisket i 2018.

- Når kan vi forvente å se snurrevaden i bruk, spurte Tove Eivindsen(V) leder av kontrollutvalget.

- Det skal først ut på anbud. Jeg trenger ikke nevne at anbudsreglene skal følges til punkt og prikke. Da kan det kan ta litt tid. Men at vi skal ha det på plass til lofotfisket må være et mål tenker jeg, sa Christensen.

- Jeg er glad for å høre at det er en kortsiktighet på tiden før vi får se det her i bruk. For det er jo et verditap å ha fiskeredskap liggende ubrukt, mente Eivindsen.

Men det viser seg nå at snurrevaden ikke vil bli ferdig til Lofotfisket i februar.

Lokalavisa har snakket med flere ved Guri Kunna vgs som mener det er urealistisk å få snurrevaden ferdig til da.

Ledig først til sommeren

Når vi spør undervisningsdirektøren om hun fremdeles mener det er et mål å få snurrevaden ferdig til Lofotfisket, henviser hun oss til rektor Espen Arntsberg.

- Det er skolen som må vurdere om de ønsker å ferdigstille snurrevaden nå. Foreslår at du kontakter skolen for å høre hvor saken står.

- Men det er du som har sagt at det er et mål å ferdigstille snurrevaden til lofotfisket. Er det fremdeles et mål?

- Dette var et svar til kontrollutvalget på et direkte spørsmål, men som sagt – det er skolen som må vurdere når de vil sette i gang arbeidet.

Rektor Espen Arntsberg har ikke som mål å få snurrevaden ferdig til Lofotfisket, av hensyn til undervisningen på Fru Inger.

- Fru Inger benyttes mer eller mindre hver dag i undervisningssammenheng. Når snurruvaden skal ferdigstilles vil skolen i en periode ikke kunne benytte Fru Inger til undervisning. Vi skulle gjerne hatt snurruvaden ferdigstilt til lofotfisket, men har vurdert det slik at ferdigstillinga vil gjennomføres i en periode da skolen ikke er like avhengig av Fru Inger til undervisning. Ferdigstillinga vil derfor antagelig skje seint på våren, eller aller helst bør dette da skje om sommeren, skriver Arntsberg til oss.