Hitraselskapet Kyst Invest AS, som driver bl.a. Kystbudet, er konkurs.

Selskapet ble registrert i januar 2014, og Kystbudet har siden den gang hovedsaklig drevet transport av stykkgods med flere budbiler mellom Hitra/Frøya og Trondheim.

Driftsinntektene i selskapet har steget jevnt siden oppstarten.

I 2014 var driftsinntektene på 2,66 millioner kroner. Året etter økte tallet til 4,45 millioner før man i 2016 nådde opp i 10,5 millioner kroner.

Det senere året har selskapet hatt nærmere 20 mill i omsetning.

Likevel har Kyst Invest AS ikke klart å skape nok lønnsomhet, og torsdag ble det ved Fosen tingrett åpnet konkurs i boet.

Advokat Jon Reidar Aae er oppnevnt som bobestyrer. Krav i boet må meldes innen 26. juni, og første skiftesamling holdes 2. juli.

Daglig leder i Kyst Invest As Odd-Erik Grønning, mens Stein Olav Sivertsen er styreleder.

Dårlig likviditet

I en kommentar til lokalavisa HF uttaler selskapet ved styre og daglig leder at sterk vekst i selskapet har vært kostbar og skapt dårlig likviditet. Blant annet vises det til økte kostnader til bom og drivstoff i et presset prismarked.Selskapet har ønsket å bygge et sterkt lokalt selskap innen transport, og har i følge ledelsen blitt møtt med masse goodwill i markedet.Kystbudet hadde 20 ansatte og 15 biler i drift.

- Mange har jobbet hardt. Og v i har jobbet både med emisjon og betalingsplaner opp mot leverandørene, men dessverre var ikke dette løsbart, melder selskapet som ikke så annen utvei enn å melde oppbud.

Samtidig beklages det at både eiere og leverandører påføres tap som følge av konkursen.