- Skjønner ikke logikken i at vi skal leie og ikke kjøpe