Også kommunestyret i Snillfjord sier nei til vindkraftutbygging