Drev mot skjærene i kuling - takker redningsskøyta for redningen