Åpner restauranten 1. mai - med god avstand mellom bordene