Admento kan ikke love at alle får beholde jobben sin