Roger Nordtvedt er daglig leder og styreleder i et nyopprettet aksjeselskap. Selskapet har fått navnet Nordfrøyveien Invest AS og formålet er kjøp og salg av eiendom. Nordfrøyveien Invest skal kjøpe tomter, bygge og selge boliger og andre boliger. Selskapet har adresse på Sistranda.