Politikerne i Helse- og omsorgskomiteen i Hitra skal i denne runden ta stilling til tre søknader om servering av alkohol.

Søker 1: Mjoer AS- Taverna (Fillan) søker serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte av Chavida. Styurer Zeynep Erdal

Søker 2: Arnheim drift AS / Børøysund marina (Hestvika) søker serverings- og skjenkebevilling etter driverskifte på Børøysund Marina. Styrer: Johnny Haugen.

Søker 3: Hjorten Hotell Hitra (Fillan) søker serverings- og skjenkebevilling ved oppstart av hotelldrift. Styrer: Rune Andrè Almo.

Kommuneadministrasonen skriver at søker 1 og 2 benytter seg av overgangsregelene som gir dem mulighet til å drive tre måneder på forrige drivers bevillinger. Søker 2 og 3 har ennå ikke bestått kunnskapsprøve i alkoholloven og får frist til dette fram til utgangen av juni. Rådmannen innstiller på at alle tre søkerne bør få skjenkebevilling.

Det forutsettes at serveringsstedet har universell utforming og er tilrettelagt for rulelstolbrukere.