- Vi har skriftlige avtaler med alle, så nær som med den store, sier koordinator for helhetlig idrettspark på Sistranda, Jan Otto Fredagsvik.

Det er en kjent sak at det er Salmar/Gustav Witzøe som har gitt muntlig tilsagn om å ta stordelen av investeringene ved den planlagte fotballhallen på Sistranda. Fredagsvik forteller at det er berammet et møte denne uka, og at man satser på å ha det endelige tilsagnet på plass snart, slik at man så kan skrive kontrakt med entreprenør Hugaas Entreprenør om bygging av Frøya storhall.

Helhetlig idrettspark består av en rekke underprosjekter. Rehabilitering av Frøya idrettshall er allerede i gang, og basishall (turnhall) i tilknytning til den eksisterende idrettshallen er finansiert, og skulle etter planen stå klar til nyttår.

- Tomtearbeidet har tatt litt lengre tid en planlagt pga et utall antall kabler, med det graves nå med høyt tempo. Dette prosjektet er i første omgang finansiert gjennom spillemidler og kommunalt tilskudd.

Private sponsorer har gått inn

Sjøsportanlegget er også så godt som ferdig finansiert. Her går Eidsvaag AS inn med 600.000 kroner, og Marine Harvest med 100.000.

- Dette er på det nærmeste finansiert. Vi avventer avklaring med fylkesmannen når det gjelder hvilke steiner som kan fjernes fra fjæra, jfr naturmangfold.- og artsmangfoldloven. Videre vurderes det å bygge et mindre klubbhus like ved naustet, da det blir for liten takhøyde med to plan i naustet. Naustet blir derfor kun lager.Frøya turlag har søkt Ekstrastiftelsen om penger til tursti fra Sistranda til steinalderplassen ved Hammarvatnet. Her venter man på avklaring. Marine Harvest Og Ervik Laks og ørret har gitt tilsagt om 100.000 kroner hver øremerket dette tiltaket.

Videre har Bewi gikk tilsagt om 600.000 til helhetlig idrettspark, uten at disse pengene er øremerket noen av enkelttiltakene.

Straks klart for dugnad

Når den siste avtalen er på plass om bygging av fotballhall, og kommunestyret har gjort sitt endelige garantivedtak, er det duket for dugnad på Golan.

- Det blir først og fremst rydding av området, hvor det er en del skog. Men dugnadsfolket står klare med motorsagene, sier Jan Otto Fredagsvik.

Slik kan fotballhallen på Sistranda bli. Men fortsatt er ikke alle brikkene på plass. Foto: <137><137>