- Bare tilfeldigheter at det ikke gikk liv

Arild Sollie er lensmann for Hitra og Frøya.