Har gitt beskjed når de vil gi svar om flytteplaner