Konvertering av utviklingstillatelsene for Ocean Farm 1-prosjektet godkjent

foto