50 prosent av velgerne sier vindkraftsaken har betydning