Her er lista over Hitra- og Frøyabedrifter som har fått lønnskompensasjon fra Nav

foto