Tre klager og ett mulig erstatningskrav på industriplanen