Avslår klagene: - Gjort er gjort og spist er spist