Av de 124 smittede på Hitra, er de langt fleste ganske unge