Disse 13 øybedriftene har fått utbetaling av kontantstøtte