Får ikke planere og plante for å holde flåtten unna