Departementet: Ingenting i veien for at TrønderEnergi kan starte opp igjen