- Totalt meningsløst hvis ett brannvesen går til Trondheim og det andre til Orkland