John Geir Stølan søker kommunestyret om fritak fra sine politiske verv i Snillfjord kommune fra nå og ut valgperioden 2011-2015. Unntaket er kommunestyret, hvor han ønsker å sitte som representan for Senterpartiet.

Stølan oppgir tung arbeidsbelastning i kombinasjonen ordfører og gårdbruker som årsak til at han ber om å få fratre som ordfører.

- Jeg finner det umulig å kombinere vervet som ordfører og jobben som gårdbruker, sier Stølan til avisa Sør-Trøndelag.

- Jeg driver en gård som er av en slik størrelse at det er fullt mulig å livnære seg av den. Og når du samtidig er ordfører, ser jeg ingen annen utvei enn å søke fritak fra ordførervervet, sier han.

Ifølge avisa ble Stølan denne uka sykmeldt for fire uker. Varaordfører Ola Krokstad fungerer nå som ordfører. Fritaks-søknaden skal avgjøres av Snillfjord kommunestyre 20. juni.