-Det er skremmende. Det er bare et tidsspørsmål før det går liv