For tre år siden ble det vedtatt ny fartsgrense. Fortsatt har ikke naboene sett noe til nye skilt