Hitra kommune har mottatt henvendelse fra Mattilsynet, distriktskontoret Hitra og Frøya, angående medlemmer og varamedlemmer i dyrevernnemnda for Hitra og Frøya. Regionkontoret i Trøndelag/Møre og Romsdal har bedt distriktskontoret i Hitra og Frøya komme med forslag til ny nemnd innen 10. oktober. Ny dyrevernnemnd skal tre i kraft fra 1. januar 2015 der medlemmene har en funksjonstid på fire år.

Hitra kommunes administrasjon har jobbet fram et forslag på medlemmer, som skal opp til vurdering i formannskapet til uka. De foreslåtte navnene er:

  • Kirsten Kjørsvik, Sandstad. Storfe (ammeku) og sau

  • Ola Vie, Dyrvik. Sau

  • Astrid Børø, Hestvika. Hest og fjørfe

  • Trond Larssen, Knarrlagsund. Melk- og storfekjøtt

  • Kjell Størkersen, Knarrlagsund. Gårdbruker, storfe (mellomkalv) og sau

  • Trude Hvalrygg, Hamarvik. Sau og gjeterhund

  • Lars Eirik Hestnes, Knarrlagsund. Fisk

Det er tre medlemmer og tre varamedlemmer i nemnda. Det skal være en jevn fordeling på kjønn og kommune og i tillegg variert erfaring med dyrehold. Distriktskontoret ønsker forslag på minst fire kandidater. I tillegg til Frøya kommune og Hitra kommune har Mattilsynet henvendt seg til aktuelle organisasjoner og faglag i kommunene for å få forslag på kandidater.

Dyrevernsnemnda skal ha en ombudsrolle; den skal være et ombud for dyra som ikke er i stand til å bringe frem sine egne synspunkter. Dette krever objektivitet. Denne objektiviteten er avhengig av brukernes oppfatning av ombudets evne til å ivareta sine plikter på en objektiv måte. Av dagens medlemmer har Bjørg Støen, Lars Eirik Hestnes, Kisten Kjørsvik, og Knut Tore Børø sittet siden 2005.