En kyststi langs Sistrandafjæra har vært planlagt i lang tid.

Lokalavisa skrev artikkelen "Sistien kan komme ganske raskt" tilbake i september 2006 og presenterte i samme artikkel arkitektkontoret Cubus sin skisse for området.

I Frøya kommunes investeringsbudsjett for 2018-2021 foreslås det å sette av 800.000 kr. årlig i tre år til prosjektet "Sistien". Vi har spurt enhetsleder for kultur i Frøya kommune, Marit Wisløff Norborg, hvordan det går med Sisti-planene.

Faksimile fra Hitra Frøya lokalavis i 22.september 2006.

Mange grunneiere å forholde seg til

- Det er i løpet av denne tre års perioden planlagt å bygge ut gangsti i sjøkanten av Sistranda, forteller Marit Wisløff Norborg. Hun legger til at samme sum ble bevilget prosjektet i budsjettet for 2017. Til sammen vil det utgjøre 3,2 millioner kroner.

- Status for Sistien er at kommunen har begynt på reguleringsarbeidet og tatt kontakt med grunneierne. Dette må til før vi kan begynne med detaljplanlegging som hvor stien konkret skal gå henn, sier kultursjefen og legger til at "Sistien" skal strekke seg helt i fra Siholmen og til Rabben.

- Dette vil bli et fint og sjønært tilbud til våre innbyggere.

Det foreslås å bevilge en god slump penger til Sistien i budsjettet. Forarbeidet koster en del, legger kultursjefen til.

- Det er blant annet mange grunneiere å forholde seg til. Det siste tallet jeg hørte fra teknisk etat var tretti.

Godkjent av Fylkesmannen

Sistien har blitt vedtatt som en del av "Kommunedelplanen for Sistranda". I mars 2016 godkjente Fylkesutvalget disse planene.

Fylkesutvalget skriver at det er en ulempe at tiltak som planlagt folkepark med friluftsmuseum og kyststi reduserer "uberørt" kystlinje, men at dette er en konsekvens av en nødvendig "urbanisering" av Sistranda.

- Det er vanskelig å si tidspunkt for når Sistien kan stå ferdig, men planene rundt Sistien er allerede avklart med Fylkesmannen så vi trenger ikke å gå i ny dialog på det i så fall, fastslår Marit Wisløff Norborg.

I 2006 presenterte arkitektkontoret Cubus denne skissen for "Sistien" i lokalavisa.