Sør-Trøndelag fylkeskommune skal asfaltere i overkant av 10 mil fylkesveg, og legge 72 000 tonn asfalt på fylkesvegnettet i Sør-Trøndelag i 2015.

Veien kan bryte sammen

Den desidert lengste strekningen som skal asfalteres er drøyt 14 kilometer mellom Storhalleren og Flatval, tvers over Frøya. Der går det meste av tungtrafikken til og fra Salmars lakseslakteri på Nordskaget. Meningen var å begynne i 2016, men veivesenet ser seg nødt til å starte i år.

- Vi hadde en plan om å asfaltere strekningen neste år, men på grunn av flere teleløsninger og mer tungtrafikk enn veien er beregnet for, har veien gått i oppløsning flere steder. Det ble verre enn vi trodde, og vi ser at veien vil bryte sammen om vi ikke lapper de verste områdene mellom Storhalleren og Nordskaget allerede i år. Intensjonen er å starte arbeidet tidlig i mai, sier Even Stølan, byggeleder i Statens vegvesen.

- En viktig satsing

På fv.714 skal det legges et nytt lag asfalt i alle de nye tunnelene.

- Fylkestinget prioriterte nesten hele økningen på samferdselsbudsjettet til asfaltering. Det ga en styrking på 20 millioner kr til formålet og er en viktig satsing for å bedre sikkerhet og framkommelighet på fylkesveiene, sier Karin Bjørkhaug, leder av samferdselskomitéen i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Det blir lagt asfalt for totalt 78 millioner kroner på fylkesvegnettet i Sør-Trøndelag i år.