Henny Førde

Alder: Blir 27 år

Fra: Trondheim

Utdanning: Bachelor i biologi, etterfulgt av to år med marinbiologi i masterprogrammet "Marine coastal development" med fordypning i akvakultur.

- I starten var jeg studentassistent i Brohode-samarbeidet mellom NTNU og øyregionen, forteller Henny Førde.

For mange NTNU-studenter og for Henny, var det nettopp slik hun først ble kjent med øyregionen.

- Da jeg skulle skrive masteroppgave, kontaktet jeg Sintef. De hadde nylig startet opp et tareprosjekt og det ble til at jeg skrev masteroppgaven min om "taredyrking".

I forbindelse med masteroppgaven, var Henny en del på Frøya, for å ta prøver ved Seaweed Energy Solutions tareanlegg forteller hun.

Startet som sommerjobb

- Måsøval fiskeoppdrett tok i 2013 kontakt med NTNU, fordi de hadde en sommerjobb ledig. Den gikk ut på å skrive miljørapporter, sier Førde.

- Jeg søkte og var tilfeldigvis på Frøya i forbindelse med masteroppgaven min, da de ringte for å avtale et intervju.

Henny dro like godt innom Måsøval fiskeoppdrett samme dag - og fikk sommerjobben.

- I gjennom den, fikk jeg et innblikk i næringa og alt som hadde med miljø og produksjon å gjøre ved Måsøval. Jeg ble god kjent med bedriften.

Har noe å tilføre bedriften

Inn mot sommeren 2014 ble Henny ferdig med masteroppgaven sin, og også denne sommeren spurte Måsøval om hun ville skrive miljørapporter for dem.

Henny hadde begynt å søke på litt forskjellige jobber innen forskning, men det var frem til Harry, produksjonssjefen i Måsøval ringte henne og tilbydde henne jobb.

- I september 2014 startet jeg som vikar ved settefiskanlegget i Laksåvika, som røkter. Da hadde jeg ansvaret for å holde tilsyn med fisken, fôring og vedlikehold. Ved å være røkter fikk jeg brukt teorien jeg hadde lært, i praksis.

Nå i februar i år fikk jeg meg en ny stilling i Måsøval som biologisk controller, så nå går oppgavene mine ut på daglig drift, revisjoner, tilsyn, miljøsertifisering og ulike prosjekt.

Jeg får brukt utdannelsen min og føler jeg har noe å tilføre bedriften.

Satser på folk med relevant utdanning

- Jeg tror det har skjedd mye de siste årene når det kommer til ansettelser. Bedriftene ønsker å satse på folk med relevant utdanning, sier Henny.

Det er tøft av Måsøval å ta inn nyutdannede, men igjen skal næringene utvikles, så trengs det nye hoder, slår hun fast.

Måsøval har også ansatt en ny driftsleder som har vært trainee i øyregionen tidligere og som har samme utdanning som Henny, og de har ansatt en ny ingeniør innen bioteknologi.

- Det er nå rundt femti ansatte ved familiebedriften Måsøval og vi er seks fast ansatte ved Måsøval Settefisk her i Laksåvika.

De store avgjørelsene

- Jeg trives veldig godt og gleder meg til å dra på jobb hver morgen sier Henny.

- Jeg liker godt å få ulike utfordringer og lære noe nytt, det synes jeg er spennende og det får jeg gjøre her ved Måsøval fiskeoppdrett.

Det som er ekstra fint er at selv om jeg er både nytilsatt og nyutdannet, så får jeg delta i de store avgjørelsene som taes i bedriften.

Henny leier husrom rett i nærheten av arbeidsplassen sin på Sør-Hitra, men pendler til Trondheim i helgene.

Det er veldig fint i øyregionen sier Henny, men det er en overgang å skulle ta skrittet å flytte ut hit.

- Det kan være vanskelig å få et nytt nettverk på et lite sted, men når jeg nå har fått meg fast jobb her, så vurderer jeg å flytte hit. Det blir sikkert etter hvert.