- Samme hvor mange katter vi fanger inn, kommer det stadig flere

foto