Skolen mener at 230-260 reiser blir berørt daglig og frykter at enkeltelever får en "uholdbar" skoledag

foto