Kjøper næringstomt til 4,3 millioner kroner. Tre stemte i mot