Trøbler i testfasen. Usikkert for åpningsfesten for Åstfjordenforbindelsen