Den ytterste delen av Snillfjord blir fra og med 1. januar 2020 en del av Hitra kommune.

Som en del av kommunereformen, har Kommunaldepartementet for 2017 hatt en pott med 150 millioner kroner som skal deles ut til infrastrukturtiltak som bidrar til "å legge til rette for og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur." Pengene deles ut til kommuner som har bestemt seg for å slå seg sammen.

Hitra og Snillfjord kommuner har levert felles søknad om støtte til vei og digitalisering. Nå er tildelingene gjort, og de to kommunene får to av de femten millionene som deles ut til Sør-Trønderske kommuner.

Snillfjord er også med på en søknad knyttet til den delen av kommunen som skal slås sammen med Hemne og Halsa. Disse kommunene får tildelt 4 millioner til en geografisk informasjonsportal.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no