- Vi skal peise på, så får publikum hive seg med etter beste evne

foto