Vil legge ned ett tilbud - og skal evaluere sammenslåingen