Får mange varsler om bildespredning, trusler, rus og overgrep