Vil ha kontakt med alle som kjørte langs Fv.716 natta før gravemaskin-brannen