- Orker ikke trå i butikkene på Orkanger, det gjør jeg mye heller i Fillan