Innovasjon Norge offentliggjør månedsvis sine vedtak om bevilgninger og andre virkemidler. Innovasjon Norge er opprettet for å bistå i lønnsomme prosjekter og videreutvikle bedrifter. Ordningen tilbyr lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer over hele landet.

Disse lokale bedriftene har fått innvilget støtte så langt i år:

29.1.14. Arve Berdal, Snillfjord, Fylkesvise BU-midler,  16.000 kroner

5.2.14 Planktonic AS, Frøya, Distriktsrettede risikolån, 1.500.000 kroner

25.2.14 Bewi produkter, Frøya, Lavrisikolån, 1.500.000 kroner

25.2.14 Bewi produkter, Frøya, Distriktsrettede risikolån, 1.500.000 kroner

25.2.14 Bewi produkter, Frøya, Bedriftsutviklingstilskudd, 500.000 kroner

27.3. Pecten Harvester AS, Frøya, GFL-flåte, 1.600.000 kroner