Det skriver Miljødirektoratet  i dag. Studien er gjennomført i et samarbeid mellom forskere ved Uni Research og Havforskningsinstituttet. Funnene er basert på resultater fra ti år med feltstudier med utsett av nær 380 000 utvandrende smolt fra Vosso og Daleelva i Nordhordland.

Direktoratet skriver at lakselus kan føre til en betydelig dødelighet på utvandrende smolt samsvarer med tidligere funn både i utlandet og i Norge.

– Studien viser en form for påvirkning på villaksen vi ikke var klar over. Undersøkelsen har i tillegg gitt kunnskap som kan bli nyttig når man skal identifisere tiltak for å begrense og avbøte lakselusproblemet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

For Vosso-smolten ble det funnet at lakselusa førte til gjennomsnittlig 32 prosent dødelighet mens det i Daleelva ikke ble funnet økning i dødelighet i perioden. Det var derimot stor variasjon mellom år i begge stammene, med noen år uten dødelighet og andre år med over 70 prosent økt dødelighet som følge av lus.

Forskerne fant også at angrep fra lakselus ga økt alder ved tilbakevandring i begge elvene. Resultatene tolkes som at laksen enten får utsatt kjønnsmodningen på grunn av luseskadene, eller at lusa fører til spesielt høy dødelighet for laks som normalt vandrer tilbake etter ett år i sjøen, såkalt tert eller smålaks.