Brua over Lakselva på fv. 714 like sør for Fillan vil fra tirsdag 23. desember bare ha et kjørefelt åpent for trafikk. Det varsler Statens vegvesen i en pressemelding. Det vil bli lysregulering på stedet, og fartsgrensen blir satt ned til 50 km/t over brua. I dag er fartsgrensen 80 km/t.

- Årsaken til regulering av trafikken i ett felt og hastighetsreduksjon er at vi vil redusere belastningen over brua og rystelser i grunnen, sier seksjonsleder Endre Rudolfsen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.

Statens vegvesen har jevnlige tilstandsundersøkelser på bruene på riks- og fylkesveier. Stålrørs-kulverten i veifyllinga ved Lakselva har ifølge veivesenet redusert bæreevne som følge av korrosjon, og det er planlagt å utbedre den eller skifte den ut.

Har registrert bevegelser i massene

Bilister som kjører denne veien, har de senere årene også merket at veibanen har fått en fordypning akkurat i dette området.

- Det er registrert bevegelser i massene rundt kulverten og dette påvirkes av trafikkbelastning og skiftende værforhold mellom kaldt vær og frost, til mildere vær, forklarer veivesenet i meldinga.

Høyt på prioriteringslista

Lakselv bru står høyt på prioriteringslista over bruer på fylkesveier i Sør-Trøndelag som trenger utbedring. Foreløpig plan hos Sør-Trøndelag fylkeskommune er at utbedringen vil skje i løpet av våren.

- Det er fra Sør-Trøndelag fylkeskommune som veieier og Statens vegvesen som fagetat fullt fokus på å iverksette utbedring av Lakselv bru så snart det er mulig. Ulempene for trafikkavviklingen skal minimeres, sier Rudolfsen.

I den røde ringen ligger Lakselv bru på fv. 714 like sør for Fillan. (Kart: Statens vegvesen)