Hitra kommune får nå utbetalt 8,6 millioner kroner som kommunen tidligere har lagt ut for opprusting av fylkesveier.

Kommunestyret skulle torsdag ta stilling til hvordan pengene skal brukes. Rådmannen har ønsket å bruke dem til nedbetaling av lån, mens et enstemmig kommunestyre valgte å putte pengene på et fond som kan disponeres til ulike formål.

- Det er ikke hver dag det dukker opp 8,6 millioner kroner, sa en smilende ordfører Ole L. Haugen da vedtaket var gjort.

Det var tilbake i året 2005 at Hitra kommune valgte å forskuttere for asfaltering på fylkesveiene 365, 381 og 342. Til sammen la Hitra kommune ut 10,4 millioner kroner.Etter avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune er det enighet om at 8,6 millioner skal refunderes Hitra kommune. 1,8 millioner kroner er refundert tidligere.