TrønderEnergi tar Frøya-saken videre opp til staten, vil bruke unntaksordning