- Han sto som en bauta i engasjement for samfunnsbygging og utvikling

foto