Prosjektet NTNU Brohode Frøya ble under fjorårets Aqua Nor tildelt 100.000 kroner av Sparebank1 SMN og BEWi for å utvikle et nytt konsept med mål om å styrke samarbeidet mellom akademia og næringslivet innenfor havbruk.

Styrker samarbeid

I samarbeid med teknologiklyngen akvARENA og medlemsorganisasjonen SjømatNorge sparkes dette initiativet i gang den 16.-17. februar under Sjømat Norge Havbruk Midt og akvARENAs årsmøte og fagseminar, skriver NTNU Brohode Frøya i en pressemelding.

- Målsettingen med dette initiativet er å styrke samarbeidet mellom det akademiske miljø og næringslivet. Lasse Kristiansen, prosjektleder for NTNU Brohode Frøya sier dette er første gang det utelukkende fokuseres på koblingen mellom veiledere ved NTNU og bedriftsrepresentanter fra næringen.

Veiledere og næring møter hverandre gjennom en «speed-date» for å bli bedre kjent den 16. februar. Dette første møtet følges så opp med at det akademiske miljøet skal besøke næringen på hjemmebane, gjennom en havbruksekskursjon til Hitra og Frøya. Vi håper og tror at dette kan skape gode, varige relasjoner, bryte ned noen barrierer, samt åpne nye muligheter for samarbeid.

Lasse Kristiansen, prosjektleder for NTNU Brohode Frøya.

Episentrum i en verdensnæring

Havbruk er en næring med store muligheter, både nasjonalt og internasjonalt.  6 av de 10 største oppdrettskommunene i Norge ligger i og langs kysten av Trøndelag, og ikke minst Frøya er episentrum i en verdensnæring.

- Det gir muligheter, og mulighetene må brukes i samarbeid mellom en dyktig næring og dyktige kunnskapsmiljøer, sier Eli Arnstad, Konsernbanksjef Sparebank1 SMN.

Eli Arnstad, Konsernbanksjef Sparebank1 SMN.

- Det er i småsamfunnene på kysten det skjer

Kjersti Strand, Konsernkoordinator Marked og Salg for utstyrsleverandøren BEWi, er helt enig med Arnstad.

- Samarbeid er nøkkelen, og gir nye muligheter. Fagpersonene på NTNU er studentenes viktigste kontakt i studiene, og vi tror dette konseptet vil komme studentene til gode på sin hjemmebane fremover. Samtidig er det er viktig for BEWi at det akademiske miljø kobles tettere med kystsamfunnene, som øyregionen er et eksempel på. Det er i småsamfunnene på kysten det skjer, sier hun.

Optimisme rundt skaperkraften fra NTNU

Daglig leder for akvARENA, Kristian Henriksen, forteller at samarbeid med Brohode Frøya og NTNU har vært viktig helt siden oppstarten. Et godt fag- og utdanningsmiljø i regionen er essensielt for utviklingen av både havbruksnæringen og tilhørende leverandørindustri. Kunnskapen som utvikles i samarbeid med det akademiske miljø, vil være en viktig bidragsyter for utviklingen av framtidens havbruksnæring i Norge og internasjonalt. Vi ser i tillegg med stor optimisme på skaperkraften studentene fra NTNU bringer med seg, og vi er veldig spente på hvordan en tettere kobling mellom veiledere og næringsaktører vil bidra til nye muligheter for både næringsliv og studenter.

Eksperter i team. Foto Lasse Kristiansen

Bygger opp under gode intitativ

-Vi synes det er kjempebra at akademia søker en direkte kobling til næringslivet, sier Regionsjef havbruk midt i SjømatNorge, Knut Hjelt. Havbruksnæringen er i rask endring, og det er derfor viktig at kunnskapsmiljøene søker kontakt med næringslivet for å bli oppdatert på dagens situasjon og utfordringene som havbruksnæringen står ovenfor.

I SpareBank1 SMN lever vi i skjebnefellesskap med regionen vi er en del av, og er derfor opptatt av å bygge opp under gode initiativ som styrker regionens kraft, sier Arnstad. Derfor er Brohode Frøya så viktig, og initiativene som nå tas kan knyttes opp mot verdiskaping for framtida. -Det behøver vi!

NTNU Brohode Frøya oppfordrer havbruksnæringen, til å komme å bli bedre kjent med det akademiske miljøet på samlingen til akvARENA og SjømatNorge 16. februar på Hell.