- Mille var en fantastisk liten sjel. Det vil alltid være et tomrom etter henne