- Naturkreftene kan vi ikke stoppe, men vi krysser fingrene for at det går bra