- Jeg er uendelig skuffet og provosert over egen regjering